Skip to content

RAVAL DATA COMMONS statistics

Aquest projecte desenvolupa una metodologia robusta i replicable de Data Commons, és a dir, un entorn on desplegar i utilitzar els sistemes de dades existents, a nivell de barri -el del Raval- tot explorant alhora espais de creació de valor basats en les dades de proximitat.